V prípade predaja nehnuteľnosti postupujeme v nasledovných krokoch, ktorými zabezpečíme bezkonkurenčnú výhodu a Váš maximálny komfort:

1)  Fotodokumentácia – kvalitne spracované fotografie tvoria spoločne s titulkom a textáciou ponuky najdôležitejšiu časť realitného obchodu v štádiu oslovenia záujemcov.

2) Spracovanie ponuky – s kvalitne spracovanými fotkami je nutné upútať pozornosť záujemcov aj dobrým titulkom a podrobne spracovanou textáciou ponuky, ktorá musí mať rovnako svoju postupnosť. Kvalitnej príprave ponuky venujeme dostatok času.

3) Pôdorys ponuky – v dnešnej doby je už floorplan neodmysliteľnou súčasťou výhradnej ponuky, ktorého úlohou je priblíženie sa záujemcovi a prinútiť ho zamyslieť sa nad dispozíciami nehnuteľnosti. Pokiaľ záujemcovi nehnuteľnosť dispozične nevyhovuje, tak sa o tom dozvie práve prostredníctvom floorplanu skôr, ako na reálnej obhliadke a tým zabránime zbytočnej strate času všetkých zainteresovaných.

4) Inzercia na platených portáloch – prostredníctvom štatistík, ktoré máme spracované na základe našich predajov dnes už vieme, ktoré portále sú najúčelnejšie. Výhradné ponuky inzerujeme predovšetkým na platených portáloch, ako sú www.topreality.skwww.bazos.skwww.reality.skwww.areality.skwww.nehnutelnosti.sk, a pod. Každá ponuka je pravidelne aktualizovaná.

5) Inzercia na soc. sieťach – formou inzercie na Facebooku alebo Youtube oslovujeme cielenú skupinu ľudí, prostredníctvom ktorých sa môže každá ponuka dostať práve k tomu záujemcovi, ktorý by ju nehľadal na inom mieste. Aj na týchto miestách sú naše ponuky pravidelne aktualizované a v prípade predaja ponuky je okamžite stiahnutá z portálov.

6) Video obhliadka – hodnota prípravy video obhliadky je spolu s výrobou videa v HD kvalite v sume 350 eur, čo je samozrejme v plnej réžii našej realitnej kancelárie. Spracovanie videa je na základe vopred pripravených podkladov s informáciami o interiéry, exteriéry, o lokalite, ukážeme najväčšie výhody a potrebné dostupnosti, napr. autobusová zástavka, škola, škôlka, lekár, lekáreň, prípadne iné potrebné vzdialenosti.

7) Označenie nehnuteľnosti a navigácie – označenie nehnuteľnosti reklamnou plachtou s fotom makléra, ktorý zabezpečuje predaj nehnuteľnosti je v mnohých prípadoch nenahraditeľné a výrazne zvyšuje úspešnosť predaja.

8) Kompletný právny servis – každý obchodný prípad je jedinečný a preto sa o každý obchod postaráme s absolútnou zodpovednosťou a to prostredníctvom nášho zmluvného právnika, ktorý sa aj priamo zaoberá realitným právom. V rámci právneho servisu, ktorý je rovnako v našej réžii a ktorého konečná hodnota je 600 eur Vám poskytneme:

– Zmluva o poskytnutí realitných služieb súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti – podstatou je spokojnosť pre obidve strany, celá dohoda je jasne zadefinovaná do zmluvy, samozrejmosťou je možnosť zákonného odstúpenia od tejto zmluvy zo strany predávajúceho. Tento formulár je súčasťou písomnej dohody.

– Zápisnica o vykonaní obhliadky – každý potencionálny záujemca ktorý navštívi Vašu nehnuteľnosť je povinný preukázať sa občianskym preukazom, z ktorého údaje zaznamenáme do zápisnice o obhliadke, do ktorej sa nám následne záujemca podpíše. Aj týmto spôsobom sa chránime pred možnými podvodníkmi a špekulantmi.

– Rezervačná zmluva – vážny záujemca o kúpu je povinný podpísať zmluvu o rezervácii nehnuteľnosti, pri ktorej je povinný vložiť rezervačný poplatok

– Vypracovanie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo Kúpnu zmluvu

– Vypracovanie Návrhu na vklad do katastra

– Úhrada u notára za overenie podpisov

– Úhrada 66 eur kolok na katastrálny odbor Okresného úradu

– Odovzdanie potrebnej dokumentácie na príslušný Okresný úrad

– Sledovanie prepisu nehnuteľnosti

9) Poskytneme priestory – samozrejmosťou je, že prípadné dojednanie podmienok zmluvy s právnikom, podpisy potrebných dokumentov, dojednania záležitosti s druhou stranou, ako je preberací protokol, dohoda o odovzdaní nehnuteľnosti, dohoda o vysťahovaní alebo sťahovaní a pod. budú vykonané v našej kancelárii na príslušnej pobočke. Pokiaľ vo Vašom meste nemáme kanceláriu a budeme Vám zastrešovať realitný obchod, tak zabezpečíme priestory s potrebným súkromím na vykonanie spomínaných neodkladných záležitosti.

10) Preberací protokol – tento dokument zabezpečuje odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi a prehlásenie všetkých energií tak, aby ste už vy nemuseli nikam chodiť.

Naša realitná kancelária Vám zabezpečí:

– spracovanie dokumentácie potrebnej k predaju Vašej nehnuteľnosti – po predložení dokladov preukazujúcich vlastníctvo k nehnuteľnosti
– pomoc pri vysporiadaní prevádzanej nehnuteľnosti (vysporiadanie vlastníckych práv, zápis do katastra nehnuteľností, …)
– inzercia nehnuteľnosti (na vlastnej webstránke, na ďalších realitných portáloch, v periodikách, na baneroch, a pod.)
– cielené vyhľadávanie kupujúceho a využívanie vlastnej databázy
– kompletný právny servis pri predaji zahŕňajúci okrem iného: vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o prevode vlastníctva, návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností), obhliadku nehnuteľnosti, odovzdanie nehnuteľnosti-odpočty meračov, prepis nehnuteľnosti na nového vlastníka, prehlásenie energii na nového vlastníka
-jednanie s tretími osobami : banka, exekútor, správcovia energií (elektrárne, plynárne a pod.).

Na prevod nehnuteľnosti je potrebné predložiť :

– doklad totožnosti vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov prevádzanej nehnuteľnosti, prípadne originál plnej moci
– doklad totožnosti kupujúcich, prípadne originál plnej moci
– doklad preukazujúci vlastnícke práva k prevádzanej nehnuteľnosti.

Naša realitná kancelária pre Vás vyhľadá nehnuteľnosť na základe Vašich predstáv a požiadaviek.

Zabezpečíme pre Vás kompletný servis pri prenájme nehnuteľnosti, ktorý zahŕňa:

– bezplatný právny servis,
– pomoc pri príprave nehnuteľnosti na prenájom
– ohliadky nehnuteľnosti,
– prezentácia prenájmu nehnuteľnosti na realitných weboch a printových médiach,
– vybavenie všetkých dokumentov potrebných k prenájmu nehnuteľnosti,
– spracovanie nájomnej zmluvy,
– odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi.

Realitná kancelária pre Vás zabezpečí vysporiadanie majetku podľa požiadavky, resp. komplexné vysporiadanie Vášho majetku až po zápis, resp. vklad do katastra nehnuteľností a následne vydanie listu vlastníctva.

Obsahom vysporiadania nehnuteľností môže byť napríklad:

– analýza majetku klienta, jeho súpis a jeho vysporiadanie – vysporiadanie nehnuteľností po nebohých predkoch klienta, ktoré (nehnuteľnosti) boli už prejednané a schválené v ROEP
– vysporiadanie novoobjaveného majetku po poručiteľovi, zabezpečenie kompletných podkladov k dedičskému konaniu (pôvodné osvedčeniededičstve, resp. rozhodnutie, listy vlastníctva, pozemkovoknižné vložky, identifikácie, a ďalšie listiny preukazujúce vlastníctvo, komunikácia s notárom, …),
– vysporiadanie hraníc pozemkov v prírode s reálnym vlastníctvom,
– vysporiadanie štátnych príspevkov na individuálnu bytovú výstavbu.

Je štandardný dokument, ktorým sa deklaruje oprávnenosť realitnej kancelárie sprostredkovať v rámci svojej ponuky predaj, prenájom, resp. vysporiadanie nehnuteľnosti za písomne dohodnutých podmienok s vlastníkom nehnuteľnosti (klientom).

Pri tomto type zastúpenia naša realitná kancelária výhradne zastupuje klienta pri zabezpečovaní požadovanej služby, ako aj pri rokovaniach s inými realitnými kanceláriami a obchodnými partnermi, s ktorými spolupracujeme, resp. pri rokovaniach s úradmi a pod.