POSTUP PRI VÝKUPE NEHNUTEĽNOSTÍ

1. krok: Zoznámenie a analýza

 

Klient (záujemca o výkup nehnuteľnosti) sa s nami skontaktuje prostredníctvom telefónu alebo emailu. S klientom sa dohodneme na osobnom stretnutí, počas ktorého zanalyzujeme jeho potreby a ciele, klient nám na stretnutí poskytne k nahliadnutiu potrebné dokumenty.

1. krok: Zoznámenie a analýza

 

Klient (záujemca o výkup nehnuteľnosti) sa s nami skontaktuje prostredníctvom telefónu alebo emailu. S klientom sa dohodneme na osobnom stretnutí, počas ktorého zanalyzujeme jeho potreby a ciele, klient nám na stretnutí poskytne k nahliadnutiu potrebné dokumenty.

2. krok: Obhliadka a stanovenie spoločného postupu

 

Pracovník našej realitnej kancelárie vykoná ohliadku klientovej nehnuteľnosti, prezrie doplňujúce doklady a navrhne klientovi cenu za odkúpenie nehnuteľnosti. S klientom sa dohodneme na spoločnom postupe pri výkupe nehnuteľnosti, oddlžení nehnuteľnosti, vyplatení zálohy, vyplatení veriteľov a pod. S klientom sa dohodneme na spôsobe a termíne vyplatenia kúpnej ceny, termíne vysťahovania a spôsobe predaja nehnuteľnosti.

3. krok: Vyrovnanie dlhov klienta a odkúpenie nehnuteľnosti

 

S klientom podpíšeme príslušné dokumenty v súvislosti s realizáciou dohodnutého spoločného postupu. Medzi najbežnejšie dohody patria Kúpna zmluva, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Zmluva o pôžičke zabezpečená záložným právom, Exkluzívna sprostredkovateľská zmluva a pod.

V dohodnutom rozsahu uhradíme Vaše záväzky, vyriešime exekučné a dražobné konania, zastúpime Vás pri jednaní s veriteľmi a úradmi (katastrálny úrad, spoločenstvom vlastníkov bytov, dodávateľmi energií atď.). Zrealizujeme samotný predaj alebo odkúpenie nehnuteľnosti a vyplatíme Vám prípadný rozdiel medzi výškou Vašich záväzkov a predajnou cenou.

Následnosť jednotlivých krokov sa môže líšiť v závislosti od charakteru jednotlivých obchodných prípadov.

Pre záujemcov o výkup nehnuteľnosti je k dispozícii online formulár, ktorý vyplňte a my Vás budeme kontaktovať. Alebo zavolajte na naše kontaktné číslo 0907 395 964.

Predávaťe svoju nehnuteľnosť? Neváhajte nás kontkatovať

Naši realitný makléri k vám prídu preveria nehnuteľnosť a navrhnú postup vykúpenia. Ponúkame tie najlepšie podmienky.