V prípade predaja/ kúpy nehnuteľností cez našu realitnú kanceláriu je celý právny servis GRÁTIS.

Kúpna zmluva + návrh na vklad89,- eur
Zmluva o budúcej zmluve49,- eur
Návrh na vklad  vrátane zamýšľaný návrh na vklad 20,- eur
Rezervačná zmluva39,- eur
Nájomná zmluva59,- eur
Generálne plnomocenstvo na predaj nehnuteľnosti30,- eur
Ohodnocovanie nehnuteľností pre dedičské konanie30,- eur
Realitná advokácia (kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu a pod., 1 hod. pripomienkovania zmlúv, 1. hod. odborného poradenstva, vrátane garancie 100 % povolenia vkladu +Katastrálny servis (zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie, zastupovanie pred katastrálnym odborom okresného úradu, riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho/ záložného práva atď.) 280,- eur

Iné zmluvy

Darovacia zmluva59,- eur
Zmluva o zriadení/ zrušení vecného bremena59,- eur
Zámenná zmluva59,- eur
Zmluva o pôžičke/ úvere59,- eur
Zmluva o záložnom práve  vrátane návrhu na vklad záložného práva59,- eur
Dohoda o vysporiadaní BSM 59,- eur
Príprava kvitancie s návrhom na výmaz záložného práva30,- eur

Poradenstvo

Realitné poradenstvo – nekomerčná nehnuteľnosť 20,- eur
Realitné poradenstvo – komerčná nehnuteľnosť 20,- eur
Investičné realitné poradenstvo20,- eur
Právne poradenstvo (sprostredkovane právnikom) / 1 hod50,- eur
Exekučné poradenstvo / 1 hod50,- eur
Dražobné poradenstvo + konzultácia / 1 hod70,- eur

Ostatné služby

Výber listu vlastníctva a jeho doručenie v tuzemsku 1 ks10,- eur
Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu  (v prípade bytových a nebytových priestorov)1 ks10,- eur
Zastupovanie na katastri nehnuteľností (napr. pri prerušení konania, konzultácii a pod.)1 hod.20,- eur
Právna pomoc pri majetkovo-právnych vyporiadaniach1 hod.20,- eur
Preštudovanie podkladov (titul nadobudnutia, katastrálne mapy a pod. )1 hod.30,- eur
Znalecké posudky  ( v závislosti od typu nehnuteľnosti a rozsahu práce)1 posudokOd 150,- eur
Geometrické plány  ( v závislosti od výmery pozemkov a  rozsahu práce)1 geom. plánOd 180,- eur
Bezpečnostný certifikát nehnuteľnosti1 ksOd 30,- eur
Certifikát energetickej náročnosti1 ksOd 80,- eur