Mgr. Lívia Chlebničanová

realitný agent
Mob
+421 907 395 964
Skype
livia.chlebnicanova

Získala som vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú som ukončila v roku 2014 a bol mi udelený akademický titul „magister“ (Mgr.).V súčasnosti som absolvovala Dizertačnú skúšku s témou dizertačnej práce „Kúpna zmluva v obchodno-právnej úprave úkonov“ na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia som tiež absolvovala viaceré zahraničné a domáce stáže a to napr. v Európskom parlamente, na Úrade vlády SR.

Praktické skúsenosti som získala v Developerskej spoločnosti v ktorej  som pôsobila v rokoch 2014-2015, následne som pracovala na Okresnom súde vo Zvolene ako vyššia súdna úradníčka pod záštitou sudcu Okresného súdu.

V súčasnosti sa venujem činnosti realitného makléra a firemného právnika v  realitnej kancelárii LD reality.

Do mojich kompetencií a hlavných činností v realitnej kancelárií patrí komplexné právne poradenstvo a právny servis týkajúci sa nehnuteľností ako aj poradenstvo z iných právnych oblastí a to obchodného práva, občianskeho práva, dedičského práva, práva týkajúceho sa obchodných spoločnosti, ako aj riešenia BSM.

Venujem sa tiež realitnej činnosti a to sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti  , analýze a vyhodnocovaniu trhových cien nehnuteľností a následnej kúpyschopnosti v danom regióne.
A  v neposlednom rade zastrešujem celý postup výkupu nehnuteľností, a to  aj výkupu zadĺžených nehnuteľností poprípade nehnuteľností v exekúcií či v dražbe.

 

 

Kontaktujte realitného agenta


Nehnuteľnosti agenta